Skip to main content
اخبار

قوانین جدید یوتیوب برای نظارت بر کانال‌های هواداری به دلیل جلوگیری از «محتوا دزدی» اجرا می‌شود.

نوشتهٔ جولای 25, 2023هنوز نظری داده نشده

اکانت‌های زیادی در یوتیوب وجود دارد که برای طرفداری از افراد مشهوری مثل بازیگران، خوانندگان، ورزشکاران و … راه‌اندازی شده است.

از آنجایی که برخی از این کانال‌ها از مرز طرفداری فراتر رفتند و خود را یک شخص مشهور یا نماینده او جلوه می‌دهند، یوتیوب تصمیم گرفته

قوانین جدیدی برای این دسته از کانال‌ها وضع کند که در صورت نقض شدن این قوانین، کانال آن‌ها محدود خواهد شد. یوتیوب در این قوانین

که از آگوست ۲۰۲۳ اجرا خواهد شد، ذکر کرده است که کانال‌های هواداری لازم است به صورت واضح در بخش‌های مختلف مشخص کنند

که فقط طرفدار هستند و نماینده آن شخص نیستند. در غیر اینصورت کانال آن‌ها به دلیل «محتوا دزدی» جریمه خواهد شد.

 

 

یوبر مشتاق شنیدنِ شماست.