Skip to main content

یوتیوب، قوانین و شرایط جدیدی برای سازندگان محتوا را جهت پیوستن به YouTube Partner Program و کسب درآمد از کانال اعلام کرد. به نظر می‌رسد جدیدترین مقررات یوتیوب، بیشتر از قبل به نفع سازندگان باشد، زیرا این شرکت بسیاری از پارامترها را کاهش داده و کسب درآمد را برای سازندگان محتوا در یوتیوب آسان‌تر می‌کند.

طبق آخرین دستورالعمل‌های YouTube Partner Program (YPP)، هر کسی که حداقل 500 مشترک داشته باشد، اکنون می‌تواند برای برنامه کسب درآمد درخواست دهد، مشروط بر اینکه در 90 روز گذشته حداقل سه ویدیوی عمومی را با حداقل 3000 ساعت تماشا آپلود کرده باشد و یا  3 میلیون بازدید شورت ویدیو کسب کرده باشد.

پیش از این، یک کانال، یوتیوب به حداقل 1000 مشترک با 4000 ساعت تماشا و 10 میلیون بازدید کوتاه نیاز داشت تا بتواند کسب درآمد کند.

برای درخواست عضویت در YPP، کانال ها باید واجد شرایط (زمان تماشا و مشترکین) باشند. پس از درخواست، تیم بررسی یوتیوب بررسی می‌کند تا کانال، برخلاف سیاست‌های کسب درآمد، محتوا و حق نسخه‌برداری یوتیوب عمل نکرده باشد . سپس در مدت یک ماه کانال شما به  تایید خواهد رسید. فقط کانال‌هایی که  واجد شرایط باشند و از همه دستورالعمل‌های یوتیوب پیروی می‌کنند، در این برنامه پذیرفته می‌شوند.

یوبر مشتاق شنیدنِ شماست.